Stäng

Nytillverkade personbilar står och väntar på leverans till återförsäljare vid en av Hyundais bilfabriker i Sydkorea. Trots klimathotet ökar bilförsäljningen globalt, och det kommer den att fortsätta göra. Enligt rapporten Global Automotive Retail Market kommer antalet sålda bilar att öka från 83 miljoner 2013 till 116 miljoner år 2020. Det är Kina som är den stora tillväxtmarknaden. 2009 gick Kina om USA som världens största bilmarknad, och 2020 kommer Kina att vara dubbelt så stort som USA. Även Indien och Brasilien växer starkt. Bensin och diesel kommer att dominera som drivmedel även 2020. FOTO SEONG JOON CHO/GETTY

Skriv en egen rubrik Läs bildtext