Stäng

Det kallas stickgraffiti eller gerillastickning och är en av de yngsta konstformerna. Trenden att förse detaljer i den offentliga miljön med stickade ”plagg” lär ha uppstått i Houston, Texas 2005 och spred sig snabbt över världen. Stickningarna sätts ofta upp nattetid av anonyma konstnärer, och det vanliga är att man ser de enkla, färgglada ”strumporna” på stolpar, räcken, statyer, cykelställ och dylikt. Här ser vi dock ett betydligt mer ambitiöst verk av konstnären Ute Lennartz. Bilden är tagen i Velbert, Tyskland. FOTO VICTORIA BONN-MEUSER/ALL OVER PRESS

Skriv en egen rubrik Läs bildtext